Košarica 0

Vaša košarica je prazna

Pogoji uporabe
Lastnik spletnega mesta:

SVET strojev d.o.o.
Beloruska ulica 5
2000 Maribor

Davčna številka: SI78361214
Matična številka: 6015174000

Datum zadnje spremembe dokumenta: 18. 4. 2016

Z uporabo spletnega mesta uporabnik (obiskovalec) potrjuje, da sprejema tu opisana pravila in se z njimi strinja.

Spletno mesto je v skladu z zakoni Republike Slovenije. V primeru nejasnosti - nas kontaktirajte.

1. Vsebina spletnih mest
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in se lahko brez obvestila spreminjajo, ažurirajo ali brišejo. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storila vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake, nepopolne informacije ali za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju podatkov na spletno mesto.

Kazenska in civilna odgovornost lastnika spletnega mesta za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnemu mestu.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe.

2. Zaščita avtorskih pravic
Spletno mesto je izključna last lastnika spletnega mesta, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) objavljena na spletnem mestu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine lastnika.

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletnem mestu, kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal (spletno mesto) in njegova oblika, so pridržane. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja lastnika. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da se upoštevajo avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

3. Varstvo osebnih podatkov
Kot uporabnika naših storitev vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da v celoti spoštujemo zakonske določbe. Ko brskate po spletnem mestu ste anonimni. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste zaradi korespondence, registracije na straneh na vašo željo zaupali svoje osebne podatke. Lastnik spletnega mesta jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne, vsi morebiti pridobljeni osebni podatki uporabnikov te spletne strani, pa bodo obdelani skladno z določili veljavne zakonodaje. Osebne podatke, ki jih lastnik spletnega mesta pridobi z registracijo posameznika, uporablja izključno za namen obveščanja o področjih, ki jih v okviru registracije uporabnik izbere, za morebitne potrebe komercialnega sporočanja pa bo lastnik pridobljene osebne podatke uporabljal zgolj in le na podlagi vnaprej pridobljenega soglasja prejemnika tovrstnih sporočil.

Ti podatki se shranjujejo dokler se uporabnik od storitve obveščanja ne odjavi.Od prejemanja e-novic se lahko uporabnik odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo in sledi navodilom ali pošlje elektronsko sporočilu lastnika portala. Če ste nov uporabnik spletnega mesta, vas bo lastnik spletnega mesta ali pooblaščena oseba kontaktirala prek elektronskih sredstev samo, če boste v to vnaprej privolili.

4. Zunanje povezave
Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh lastnik spletnega mesta ne odgovarja.

5. Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletnih straneh so informativne narave. Lastnik spletnega mesta skrbi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini lastnik spletnega mesta ne odgovarja, prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar lastnik spletnega mesta ni odgovoren za njihovo vsebino. Na delovanje omenjenih spletnih povezav nima nikakršnega vpliva in ne more nadzorovati ali upoštevajo pogoje o zasebnosti ali ne, prav tako nima vpliva na zakonitost in točnost vsebine teh spletnih mest, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest odgovornost lastnika spletnega mesta, za vse primere izključena.

Lastnik spletnega mesta tudi ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do teh spletnih strani,  zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik spletnega mesta ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta.

6. Blagovne znamke & logotip
Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na teh spletnih straneh, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke lastnika spletnega mesta ali z njim povezanih organizacij oziroma pooblaščenih partnerjev, za objavo katerih ima lastnik spletnega mesta dovoljenje njihovih lastnikov. Pravica do uporabe znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastnik je lastnik spletnega mesta ali tretje osebe, brez pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba kakršnegakoli gradiva ali vsebine, prikazane na teh spletnih straneh je strogo prepovedana in kazniva.

7. Uporaba informacij in gradiv ter sprememba podatkov
Lastnik spletnega mesta si bo prizadeval podatke in informacije objavljene na spletnih straneh tekoče posodabljati. Hkrati si pridružuje pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila. Vse informacije, objavljene na teh spletnih straneh so informativnega značaja in za lastnika spletnih strani niso zavezujoče.

Ta dokument lahko lastnik spletnega mesta kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru spremembe spremljate na spletni strani.

Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za mnenja uporabnikov spletnega mesta in druge vsebine, na katere le-ta nima vpliva.

Z uporabo tega spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in pravila uporabe spletnih strani in se z njimi strinja.

8. Zaključek
Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta ter s politiko zasebnosti.

Lastnik spletnega mesta in uporabnik soglašata, da bosta morebitne spore reševala z medsebojnim dogovarjanjem v duhu dobre poslovne prakse. V primeru spora, ki ga ne bi bilo moč rešiti z dogovorom, je pristojno okrožno sodišče v Mariboru.

Dodajte novi naslov